Github Electron

2015-07-15 23:54:56

Med Electron kan man skapa desktop-applikationer med hjälp av webbteknik - närmare bestämt: html, css och Javascript.

Man har redan tidigare kunnat göra liknande saker i t.ex. Google Chrome i "kioskmode", eller desktop widgets i Windows Vista / WIN7, men den stora skillnaden här är att man nu har tillgång till filsystemet och kan använda sig av lokal databas m.m. vilket gör detta till ett seriöst alternativ för utveckling till desktop plattform. (WIN, MAC, LINUX). Det är GitHub som står bakom detta projekt och har en mycket aktiv community. GitHub:s senaste stora nyhet var lanseringen av deras IDE kallat Atom, som tidigare denna månad hade version 1.0 release. - IDE:n är byggd med Electron. 

lnkin profile

electron.atom.IO

Logiken skrivs i Javascript, både "traditionell" Javascript man vanligen tillämpar på klientsidan men också Node.Js specifik javascript syntax.

Nackdelar

Det man bör tänka på när man skapar program med Electron är att programmets källkod är tillgänglig för andra som har insikt i hur en electron-app är uppbygd. Din Electron-app distribueras visserligen som ett fristående paket med drivrutiner så att slutanvändaren inte skall behöva installera tilläggsprogram för att exekvera app:en, men paketet är i själva verket en sorts komprimerad fil som går att packa upp och din kod kan läsas i klartext. Detta bör man vara medveten om så att man inte hårdkodar känslig information i programmet, t.ex. API-nycklar. Förvisso kan man göra det svårare att läsa källkod genom att komprimera den eller på annat sätt förvanska den, men det hindrar ingen från att

Business synvinkel - Eko-system

Ur business perspektiv är det kostnadseffektivt att tillämpa Electron ifall ett företags verksamhet har befintliga webbtjänster och vill erbjuda mervärde för desktop-användare, eftersom att man då inte behöver bygga från scratch utan ganska långt kan återanvända samma kodbas och samma GUI-komponenter och i synnerhet ifall företaget valt att bygga API-centrerade system. Jag ser också att man kunde ha nytta av Electron för intranäts tillämpningar, backoffice-rutiner, POS-gränssnitt för företag som både säljer produkter online och offline o.s.v.

 

Framtidsutsikter

Jag känner på mig att detta kommer att bli ett av de stora opensource projekten 2015 med tanke på vem som står bakom projektet. Den nya generationen Javascript EC6 (kort för ECMA Script v.6) kommer att locka mycket fler programmerare från det mera "traditionella" / konservativa lägret d.v.s. dom som värdesätter mycket mera strikta och "äkta" objekt-orienterade språk, och då menar jag inte bara att det bidrar till att Electron blir populärare, utan Javascript i allmänhet, speciellt som serverside språk i Node.JS.  

I ett kommande inlägg kommer jag att gå djupare in på hur man sätter upp ett Electron-projekt och ge några kodexempel.